fbpx

Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.esmond.cz je pan Filip Janás, se sídlem U Kostela 94, 671 25, Hodonice, IČ: 07978511, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Znojmo, který je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.esmond.cz. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části) při zachování všech autorských práv. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“). Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.esmond.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.esmond.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 9. listopadu 2019. Pravidla byla upravena 30. května 2020.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.esmond.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností. Provozovatel neodpovídá za obsah žádných jiných webových stránek spojených odkazem s touto stránkou.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Kódy třetích stran

Na těchto internetových stránkách jsou využívány kódy od společností Google, Seznam.cz, které mj. analyzují návštěvnost a způsob užívání stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo použít i jiné výslovně neuvedené kódy.