fbpx

Jak se naučit stanovovat novoroční předsevzetí?

novoroční předsevzetí

Patří už k tradici, že s příchodem nového roku si téměř polovina z nás dává novoroční předsevzetí. Podle průzkumu agentury Rondo Data si v roce 2020 předsevzetí stanovilo 42 % Čechů. Dvě třetiny z nich však rovnou přiznaly, že ho nedodrží. Jak si tedy stanovit cíle, abychom na ně hned v únoru nezapomněli?

Stanovování cílů

Stanovování cílů má zásadní význam pro každého, kdo myslí vážně svou snahu o dosažení úspěchu. Pomáhají nám dělat ta správná rozhodnutí a držet si směr. Co tedy děláme špatně, když si 31. prosince sepisujeme seznam novoročních předsevzetí? 

Proč novoroční předsevzetí krachují

Na začátku roku se lidé podle statistik nejčastěji zavazují k tomu, že zhubnou a začnou jíst zdravěji. Téměř polovina předsevzetí zahrnuje úkony spojené s osobním rozvojem, menší počet lidí pak chce zlepšit svou finanční situaci a své mezilidské vztahy. Otázkou je, proč se jim to nedaří? 

Jedním z hlavních úskalí novoročních předsevzetí je jejich dlouhodobý charakter – jestliže máme na dosažení stanoveného cíle celých 12 měsíců, je téměř jisté, že budeme jeho splnění co nejdéle odkládat. Problém představují také naše nerealistická očekávání, zavádění příliš razantních změn nebo stanovení moc obecných cílů. 

Jak si předsevzetí stanovit

  • Určete si dílčí cíle, které budete plnit v průběhu roku. Kratší časové úseky vás budou nutit neustále na sobě pracovat a navíc si díky nim snáze uvědomíte svůj posun.
  • Kroťte svá očekávání. Máte v plánu běhat 4× týdně? Určete si, že vyběhnete 2×. Chcete přečíst dvě knihy měsíčně? Co takhle raději věnovat čtení 15 minut denně? Vaše nové cíle by měly být na hranici vaší komfortní zóny, ne za ní ani před ní. 
  • Buďte konkrétní. Chcete letos ušetřit? Určete si přesnou částku, kterou na konci roku uvidíte na svém účtu. 
  • Co pro to budete muset udělat. Nezůstaňte jen u sepisování svých cílů, ale rovnou k nim napište, co konkrétně pro jejich dosažení uděláte. Chcete se naučit nový cizí jazyk? Stanovte si, že se přihlásíte do jazykového kurzu a jak často ho budete navštěvovat. 
  • Přeneste své cílé do běžného života. S šetřením vám pomohou mobilní aplikace, s výukou nového jazyka zase sledování filmů či seriálů v originále. 

Stanovujte si chytré cíle

S plánováním nejen novoročních předsevzetí, ale jakýkoliv cílů, kterých chcete dosáhnout, ať už v osobním nebo pracovním životě, vám pomůže metoda SMART. Jedná se o zkratku anglických termínů, kterými lze definovat správně stanovený cíl. 

  • Specific (specifický) – Čím konkrétnější svůj záměr popíšete, tím snadněji se vám bude plnit.
  • Measurable (měřitelný) – Splnění cíle by se mělo dát lehce posoudit, jeho dosažení by tedy mělo být měřitelné. Vzpomeňte si na příklad s šetřením financí – kolik peněz máte na konci roku na účtu? 
  • Accepted (akceptovaný) – Cíl, ke kterému se upíšete, musíte beze zbytku přijmout za svůj. Nedělejte něco jen proto, že to vidíte u ostatních. 
  • Realistic (realistický) – Stanovený cíl musí být možné splnit v reálném čase, musí být k dispozici příslušné nástroje a znalosti. 
  • Timed (časově ohraničený) – Cíl musí mít daný termín, jinak budete jeho splnění odkládat na neurč ito.

A jak to máte s novoročním předsevzetím vy? Stanovujete si nějaké?

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články