fbpx

Historie etikety aneb Kde se vzala slušnost

Slušnost je základem dobře fungující společnosti. Představte si, že bychom žádná pravidla neměli. Jak by to vypadalo? Podráželi bychom si nohy, chodili neupravení a nazývali se hanlivými jmény. Dneska se podíváme na historii etikety. Kam až sahá původ slušeného chování a jaký byl jeho prvotní cíl?

Kde etiketa vznikla?

Etiketa pochází z královských dvorů. Byla součástí každodenního života šlechty, bohatých měšťanů a vojska či stráží. Běžní lidé pravidla neznali, protože neměli vzdělání a byli negramotní. Kdyby se k pravidlům etikety dostali, nedokázali by je přečíst. Prvotním záměrem etikety bylo odlišení jednotlivých společenských vrstev. Jak se etiketa dostala mezi lidi?

Časem se však etiketa mezi lidi přece jen dostala. Jak? Úpadek šlechty zapříčinil, že i běžní lidé získali přístup k vědomostem. S postupem historických událostí se tak řada občanů naučila číst. Cesta k dalším znalostem už pak byla o mnoho kratší.

Jaký je rozdíl mezi etiketou a protokolem?

Možná vás toto tvrzení šokuje. Ale etiketa je velmi uvolněný způsob slušného chování. Naopak protokol je soubor jasně daných pravidel s konkrétními postupy, které se nesmí porušit. S protokolem se v současnosti setkáme u královského dvora nebo u soudu. Etiketa umožňuje využít vlastní kreativitu a fantazii. Každý den se dostáváme do situací, kdy si sami zvolíme, jak zareagujeme. A pokud se rozhodneme pro slušné chování, i tehdy se nám otevírají další možnosti.

Přečtěte si článek na téma Je dnešní etiketa zastaralá?

Kam se etiketa vyvíjí?

Ke konci minulého století se etiketa poněkud uvolnila. Lidé se oprostili od pravidel a na společenské konvence se příliš nedbalo. Jako příklad můžeme zmínit punkové hnutí nebo éru hippies. V současnosti se pravidla etikety opět vracejí, avšak v trochu odlišné podobě. Podobu slušného chování ovlivňuje náš temperament, individualita, povaha i prostředí, ve kterém vyrůstáme. I když jsou pravidla v písemné formě pro každého stejná, přizpůsobujeme si je svým vlastním potřebám.Protokol zdravení z počátku 19. století

Možná vás překvapí, že protokol zdravení je tu s námi už od roku 1813. Vznikl na Vídeňském kongresu, který probíhal až do roku 1815. Protokol se od té doby nezměnil.

Přečtěte si, Proč je důležité ovládat bonton

Už jste slyšeli o netiketě?

Netiketa je soubor dobrovolných pravidel chování, která se využívají na internetu a všeobecně v online prostředí. 

Desatero netikety

  1. Nepoškozujte svým chováním ostatní uživatele.
  2. Neomezujte ostatní uživatele při jejich práci.
  3. Nedívejte se do souborů jiných uživatelů bez dovolení.
  4. Nekraďte skrze počítač.
  5. Nezveřejňujte lživé informace.
  6. Nekopírujte a nepožívejte software, který jste nezaplatili.
  7. Nepoužívejte soubory ostatních uživatelů bez jejich svolení.
  8. Nepřisvojujte si tvorbu a duševní vlastnictví jiných uživatelů.
  9. Zvažte společenský dopad programu, který programujete.
  10. Používejte počítač s úctou, respektem a ohleduplností.

Napište nám, jak vnímáte vývoj etikety vy, pánové.

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články