fbpx

Jak může cizinec získat trvalý pobyt v Česku

Hodně času, potvrzení, formulářů, a hlavně nekonečnou trpělivost. To je to, co cizinec potřebuje pro získání trvalého pobytu v České republice. Níže přinášíme stručný souhrn všech podmínek a kroků, se kterými je třeba při podání žádosti o trvalý pobyt počítat.

Podmínky pro žádost o trvalý pobyt pro cizince se v první řade liší dle země jejich původu. Obecně rychlejší a trochu jednodušší je proces pro ty, kteří jsou občany Evropské unie a pro ty, kteří jsou ve svazku s někým, kdo již trvalý pobyt má.

Kdo a kde si může o trvalý pobyt v ČR požádat

Trvalý pobyt pro cizince je možné zřídit poté, to cizinec prokazatelně a nepřetržitě 5 let pobývá v České republice. Bez podmínky dlouhodobého pobytu na území mohou žádost podat ti, kteří mají prokazatelně český původ, jejich manželé/manželky a nezletilé děti. Rodinní příslušníci těch cizinců, kteří již trvalý pobyt v Česku mají, o něj taktéž mohou požádat, musí v ČR ale pobývat nepřetržitě 2 roky.

Azylová a migrační politika je pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, které rovněž žádosti o trvalý pobyt sbírá a vyhodnocuje. Je třeba domluvit si předem schůzku. To lze udělat online či telefonicky.

Co je potřeba k žádosti o trvalý pobyt

Žádost o trvalý pobyt je nutné podat osobně na pracovišti MV ČR. Cizinec dostane k dispozici formulář, kde vyplní základní údaje. Aby byla žádost kompletní, je nutné dodat patřičné přílohy, jako třeba:

  • 2 fotografie
  • průkaz totožnosti či cestovní pas
  • doklad potvrzující, jak dlouho daná osoba žije v České republice (předchozí víza)
  • doklad o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva)
  • 2 500 Kč na úhradu správního poplatku

Pokud podává žádost cizinec, jehož země původu není v EU, musí doložit ještě:

  • doklad o dokončené zkoušce z českého jazyka
  • doklad o zajištění finančních prostředků (např. pracovní smlouva)
  • výpis z Rejstříku trestu

Jak dlouho trvá posouzení žádosti a kdy je doklad vydán

Jakmile cizinec doručí MV ČR veškeré potřebné dokumenty, začne běžet lhůta v délce 60 dní. Během té pověřený pracovník posoudí žádost a to, zdali cizinec splňuje všechny podmínky. Může například žadatele pozvat i na osobní pohovor. Častěji se ale stává, že je žádost o trvalý pobyt nekompletní a je třeba něco dodat.

logo Ministerstvo vnitra české republiky

V tom případě MV ČR písemně informuje žadatele o stavu žádosti a konkrétně, písemně popisuje, v čem je problém a co je třeba opravit/doplnit.

Jakmile je žádost kompletní a bez závad, pracovník se telefonicky spojí s žadatelem a domluví se na provedení biometrie a termínu předání dokladu k trvalému pobytu. Ten má platnost 10 let. Po vypršení jeho platnosti pak musí cizinec na pracovišti MV ČR požádat o prodloužení, není ale třeba dokládat nic jiného než průkaz totožnosti, aktuální fotky a 200 Kč na zaplacení správního poplatku.

Získat v Česku trvalý pobyt není něco, co člověk zvládne na počkání. Není jednoduché orientovat se v tom, co je třeba dodat, jak správně vyplnit žádost, kam se na kolik hodin dostavit. Tady podává pomocnou ruku agentura, která ví, jak jednat s úředníky a má celý tento proces, od A až do Z, v malíčku.

Zdroj fotografií: mvcr.cz, pixabay.com

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články