fbpx

Proč by měl manažer umět anglicky?

Angličtina pro manažery

Mezi manažerské dovednosti patří celá paleta různorodých schopností, jež by měl manažer dobře ovládat. A jedněmi z těch nejdůležitějších jsou správně vedená komunikace s jeho podřízenými a obchodními partnery. V dnešním globalizovaném světě se pak při této komunikaci už tak nějak očekává, že čas od času bude potřeba angličtina

Samozřejmě záleží na tom, jestli má vaše firma ambice expandovat do zahraničí, kde se bez dobré angličtiny jakožto manažer rozhodně neobejdete, nebo chce zůstat ve vodách českého podnikání. 

I ve druhém z těchto případů se nicméně znalost angličtiny více než hodí, neboť si tím otevřete možnost do svého týmu rekrutovat anglicky hovořící zaměstnance, čímž lze získat konkurenční výhodu oproti ostatním, protože si rozšíříte paletu schopných zaměstnanců, z nichž můžete vybírat. 

Důvodů, proč by měl manažer umět anglicky, je každopádně ještě daleko více – pojďme si je jeden po druhém představit. 

Ukážete tím obchodnímu partnerovi, že jste ochotni jít nad rámec běžných dovedností 

Asi nelze nikterak oponovat tomu, že mezi nejdůležitější kvality dobrého manažera se řadí obchodní a řídící dovednosti. Avšak abyste tyto schopnosti mohl jakožto manažer skutečně naplno prodat, tak se dnes už zkrátka bez angličtiny neobejdete. 

Zatímco v minulosti byla znalost angličtiny výhodou, tak dnes se z ní stává již pomalu standard – zkrátka, když s někým manažer vyrazí na obchodní schůzku, tak se očekává, že tento jazyk ovládá alespoň na základní komunikační úrovni. Určitě je tedy nutno znát minimálně často používané anglické obchodní fráze

Pokud angličtinu ovládáte a dokážete se se svým obchodním protějškem domluvit sami, aniž byste si museli najímat překladatele, tak vám to rozhodně přidá na kreditu, neboť tím jasně ukážete, že jste ochotni se učit novým věcem a nezaměřovat se pouze na core manažerské dovednosti. Toto se týká zejména manažerů s dřívějším rokem narození, kteří neměli možnost studovat angličtinu na škole. 

U manažerů mladších pětatřiceti let je nicméně situace trochu jiná – tam už se očekává, že budou v angličtině zcela zběhlí a plynulí, a to jak v mluveném, tak i v psaném projevu. I oni však mohou ukázat obchodnímu partnerovi, že jsou ochotni jít nad rámec běžných dovedností, a to například tím, že si vypilují přízvuk, aby lépe korespondoval s přízvukem, jenž se používá v dané zemi. Asi jste si všimli, že třeba indická, britská či japonská angličtina znějí dosti odlišně. 

Angličtina slouží k rozvíjení mezilidských a obchodních vztahů 

Největším přínosem toho, když manažer ovládá angličtinu je snadnější budování mezilidských a obchodních vztahů. Zkrátka jenom obtížně by se mohlo manažerovi povést rozvíjet tyto vztahy, pokud by nebyl schopen s anglicky hovořícími protějšky mluvit svépomocí. 

Navíc špatná znalost anglického jazyka, či jeho kompletní neznalost by pravděpodobně vedla ke vzniku nedorozumění, což by nejenom vytvářelo zmatky, ale mohlo by to klidně manažera stát i jeho místo. 

Naštěstí dnes existuje celá řada způsobů, jak se naučit anglicky snadno a rychle, tudíž není problémem si své znalosti angličtiny kdykoliv doplnit. Odměnou vám za to bude možnost se adekvátně vyjadřovat v angličtině před vašimi kolegy a podřízenými. Jak pracovat na svých znalostech angličtiny? 

Skvělé jsou například online kurzy, které vám umožní studovat kdykoliv a odkudkoliv. Stejně tak je žádoucí, pokud se vám podaří si domluvit lektora (stačí klidně i váš známý), s nímž můžete mluvit anglicky, abyste si trénovali výslovnost. 

Aby nebyly prezentace v angličtině noční můrou 

Nedílnou součástí manažerské práce je i prezentace výsledků vaší práce a práce celého týmu. Zatímco u menších interních prezentací se obejdete i bez znalostí angličtiny, tak v případě, že budete prezentovat zahraničním obchodním partnerům, tak bez angličtiny to samozřejmě nepůjde. Ano, sice si je možné nechat připravit fonetický přepis prezentace, avšak u něj jsou hned dva zásadní problémy – jednak jej budete muset číst, což nevypadá příliš dobře a druhak existuje šance, že se ztrapníte, neboť špatně přečtete nějaké slovíčko a bez znalosti jeho správné výslovnosti se nedokážete opravit. 

Zkrátka v manažerském světě nestačí jen mít skvělé nápady, ale je potřeba je umět předat vašemu publiku. To se týká i vedení různých porad, kde k tomu abyste dokázali zhmotnit všechny vaše myšlenky a nápady, je potřeba je dát do souvislých a jasně a logicky vyjádřených vět, kterým každý porozumí a bude si z nich moci odnést to, co mělo být jejich sdělením. 

Děláte to nejenom pro firmu, ale hlavně pro sebe 

Pakliže jste během čtení tohoto článku nabyli dojmu, že se angličtinu musíte jakožto manažer učit primárně pro svou současnou firmu, tak tomu tak úplně není. Pokud se totiž naučíte dobře anglicky, tak tím zlepšíte svou image na pracovním trhu a získáte tedy možnost si třeba najít i lepší zaměstnání

V čem konkrétně vám pomůže to, když se zlepšíte v angličtině? Krom snazšího budování mezilidských vztahů to bude mít kladný dopad i na vůdčí schopnosti (dokážete lidi efektivněji řídit) a zároveň se stanete empatičtější, neboť dokážete lépe chápat i ty, jež komunikují anglicky. Jednoduše řečeno tím budete rozvíjet vaše měkké dovednosti, které jsou pro kvalitního manažera nesmírně důležité. V neposlední řadě díky schopnosti ovládat angličtinu získáte i možnost vyhledávat informace v angličtině, což může pomoci s rychlejším hledáním řešení problémů. 

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články