fbpx

Věcné břemeno: Co to znamená při koupi?

V poslední době to s nemovitostmi není žádná sláva. Řekněme si to narovinu, ceny rostou rychle nahoru, a tak je téměř nemožné najít bydlení, které by splnilo naše kritéria. A když už se nějaká nemovitost najde, je tam překážka ve formě věcného břemene. Co to věcné břemeno je a co to pro nás znamená?

Co je věcné břemeno?

Jestliže je nemovitost opatřena věcným břemenem, znamená to, že toto břemeno nařizuje majiteli dané nemovitosti něco vykonat nebo se něčeho zdržet, a to ve prospěch jiné osoby nebo nemovitosti. V závěru to tedy znamená, že věcné břemeno majitele nemovitosti vlastně omezuje ku prospěchu někoho jiného. Většinou přechází na nového vlastníka nemovitosti.

Věcná břemena můžeme rozlišovat také podle druhu, a to na věcná břemena služebnosti a reálná břemena. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Břemena služebnosti

Věcná břemena tzv. služebnosti patří mezi nejčastější typ věcných břemen, se kterými se můžeme setkat. Majitel nemovitosti má povinnost něco strpět či nekonat, zpravidla se jedná o věci, které slouží i někomu dalšímu než jen samotnému majiteli nemovitosti.

  • Pozemková služebnost: Tento typ služebnosti je vázán na konkrétní nemovitou věc, typickým příkladem je služebnost energetických sítí.

  • Osobní služebnost: Tento typ služebnosti zahrnuje prospěch konkrétní osoby. Příkladem může být situace, kdy nám rodič či prarodič odkáže nemovitost, podmínkou však je užívání části nemovitosti v jejich prospěch.

Reálná břemena

Pro reálná břemena je typická aktivní povinnost. Co to znamená? Nemovitost je zatížena tak, že její vlastník je povinen něco pravidelně konat, pro představu můžeme zmínit aktivní činnost v podobě úklidu. Pro tato břemena je charakteristický vztah stejný jako vztah dlužníka a věřitele. Majitel nemovitosti musí své závazky bezpodmínečně plnit řádně a včas.

Zdroj foto: pixabay.com

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články