fbpx

Jaký byl vývoj pornografie? Kořeny sahají až do starověku

Jaká je historie pornografie?

Pornografie – dříve kontroverzní slovo, které vyvolávalo stud a ponížení, dnes naprosto přirozená součást našich životů. Nahota již není žádné tabu a s pornem se klidně setkávají, bohužel, i naše děti. A to hlavně kvůli rozsahu internetu a naprosto jednoduchého přístupu k němu. Kdy vlastně porno vzniklo a jaký byl jeho vývoj?

Pornografie ve starověku

Ve starověkém období bylo porno vyobrazeno umělecky prostřednictvím soch a literatury.

Starověký Egypt: Zde byly nalezeny starověké malby, které přestavují erotické scény a sexuální aktivity. Není vůbec překvapením, že tyto malby byly součástí náboženských rituálů. Co je ale znepokojující je fakt, že byly také součástí pohřebních obřadů.

Starověké Řecko: I v Řecku byla pornografie spojena s uměním, a to prostřednictvím maleb na řeckých uměleckých vázách a nádobí.

Starověký Řím: V Římě se s pornografií a erotiku moc „nepiplali“. Nepotřebovali žádné podklady pro umělecké malby, Římané měli totiž své lázně, kde probíhaly naprosto bezprostřední orgie již ve starověku.

Starověká Indie: V Indii byly objeveny erotické sochy a reliéfy na chrámech, například v Khajuráho. Tyto materiály zobrazovaly různé sexuální aktivity a pozice.

Starověké Japonsko: V Japonsku byly vytvořeny erotické dřevořezy a obrazy s pornografickou tématikou. Tyto materiály byly často součástí ukiyo-e, žánru japonského umění.

Pornografie ve středověku

V období středověku nastal trochu pornografický útlum, jelikož byla celoplošně zakazována kvůli náboženským a kulturním normám. Erotické umění a literatura byly většinou tajné a omezené na určité vrstvy společnosti. Přesto však existovalo několik příkladů erotického umění a literatury i ve středověku.

Mnoho literárních autorů se snažilo o průlom erotické literatury. Ta byla propagována milostnými básněmi, baladami a erotickými příběhy. Nicméně pornografický obsah byl často sofistikovaně zakódován, aby se vyhnul cenzuře. Až přišel ten největší průlom jménem Kamasútra!

Kamasútra

Kamasútra, starověká indická kniha o sexuálních praktikách a polohách byla v průběhu několika let přeložena do mnoha jazyků. Její sláva se totiž velice brzy dostala za hranice. Byla napsána pravděpodobně někdy mezi 4. a 2. stoletím před naším letopočtem indickým učencem Vátsjájanou.

Kniha je rozdělena do několika kapitol, které se věnují různým aspektům sexuality a vztahů. Mezi tyto kapitoly patří například kapitoly o prvním setkání, o tom, jak získat partnera, o různých druzích milostných aktů, o milostných pozicích a o tom, jak udržet manželský život šťastným.

Pornografie v období renesance

Období renesance, které trvalo zhruba od 14. do 17. století, se neslo v oživování zájmu o erotiku a sexualitu, ačkoliv stále probíhala jakási cenzura. Mnoho erotického umění se začalo rozvíjet především v Itálii. Umělci jako Michelangelo, Leonardo da Vinci a Tizian vytvořili řadu děl zobrazujících nahé postavy a erotické scény.

Během renesance byl obnoven zájem o antickou literaturu, včetně děl římského básníka Ovidia, který byl známý svými erotickými básněmi a příběhy. Tato díla měla vliv na renesanční umělce a spisovatele a přispěla k větší otevřenosti vůči sexualitě a erotiku.

Pornografie v 19. století

V 19. století začaly vznikat nové tiskoviny a fotografie, což byl ten pravý prostředník pro rozvoj pornografie. Náboženské normy však tento zdroj kriminalizovaly. Erotická díla tak byla vydávána pod pseudonymy. První pornografické fotografie byly často prodávány na černém trhu nebo distribuovány prostřednictvím soukromých korespondencí.

V reakci na rostoucí dostupnost pornografie byly v některých zemích zavedeny usměrňovací zákony, které zakazovaly distribuci pornografických materiálů a trestaly jejich prodejce a držitele.

Pornografie ve 20. století

Ve 20. století došlo k masivnímu nárůstu produkce a distribuce pornografie, a to hlavně díky rozvoji filmového průmyslu, televize a videa. V tomto období také začala tzv. sexuální revoluce, která vedla k liberalizaci názorů na sexualitu a pornografii.

Začaly vznikat první pornografické filmy a časopisy, které byly často prodávány v soukromých klubech nebo na černém trhu. V 60. letech 20. století začala sexuální revoluce, která vedla k liberalizaci názorů na sexualitu a erotiku. To vedlo k nárůstu produkce a distribuce pornografie, včetně zavedení prvních legálních pornografických časopisů, jako jsou Playboy a Penthouse.

Také se objevila feministická hnutí, která kritizovala pornografii pro její zobrazování žen jako objektů a za to, že podporuje sexistické a násilné postoje vůči ženám.

Tento trend pokračoval až do 21. století, kdy se internet stal hlavním zdrojem distribuce pornografie.

Zdroj foto: www.freepik.com

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články