fbpx

Váš projekt nebo produkt bude v bezpečí s ochrannou známkou

Ochranná známka

Rozjeli jste zajímavý projekt, vytvořili atraktivní produkt, váš e-shop začíná být úspěšný, ale náhle se objevil konkurent, který nabízí něco podobného a použije váš název a obdobu vašeho loga. Chcete se bránit, ale zjistíte, že jste bezmocní. Jak je to možné? Jednoduše. Pomůže ochranná známka.

Nezaregistrovali jste si název nebo logo svého produktu. A je možné, že vámi pracně vytvořené názvy, loga a vše ostatní, co již má na trhu dobrou pověst, zaregistroval někdo jiný. Chcete-li mít záruku, že jiný člověk nebo firma nezneužije vaše nápady, musíte si zaregistrovat ochrannou známku.

Co je ochranná známka a jak na její registraci? Proč se vyplatí ochrannou známku registrovat? Čtěte dále.

ČTĚTĚ TAKÉ: CHOVÁNÍ, CO ODRÁŽÍ ÚROVEŇ ÚSPĚCHU

Co je ochranná známka

Ochranná známka je soubor právních norem, které vám pomohou ochránit název výrobku, služby, projektu nebo jejich loga. Někdy jsou možnosti ochrany ještě širší. Známka odlišuje podobné výrobky a služby, takže se spotřebitel může lépe orientovat v nabídce. Záměrem je to, aby tyto výrobky a služby nemohly být zaměňovány a spotřebitel tak dostal opravdu přesně to, co chce.

Problematika ochranných známek je upřesněna zákonem. Podle toho, jakého označení se ochranná známka týká, je možno ochranné známky roztřídit takto:

  • ochranné známky slovní – zde se nejedná pouze o název, ale také grafickou podobu znázornění, jako jsou například fonty či barvy
  • obrazové ochranné známky – zahrnují obrazová loga značek v různém provedení
  • prostorové, trojrozměrné ochranné známky – ochrana je poněkud složitější, musí se jednat o zcela jasný průmyslový vzor
  • kombinované – zde jde o kombinaci slovních, obrazových i prostorových označení a log

Nově se registrují i pohybové, zvukové, multimediální nebo holografické ochranné známky. Chráněna může být barevná i černobílá kombinace, barvy musí mít konkrétní a stabilní uspořádání.

Kdo si může registrovat ochrannou známku

Národní ochrannou známku, která platí pouze v České republice, si může zaregistrovat osoba právnická i fyzická, která má sídlo nebo bydliště v ČR. Musí se jednat o výrobky, projekty nebo služby, které souvisí s podnikáním povoleným živnostenským listem.

Pokud podáte přihlášku, získáte právo přednosti, takže nikdo další nedostane ochrannou známku na stejné nebo podobné označení nebo logo. Přihláška se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. Za přihlášení musíte zaplatit příslušný poplatek. Ochranu je možno prodlužovat vždy po deseti letech.

Někdy však nemusí být ochranná známka zaregistrována, důvody jsou přesně dány zákonem. Může jít např. o klamavá označení, označení v rozporu s dobrými mravy a podobně. Pokud vám problematika není zcela jasná nebo nemáte na vyřízení formalit čas, můžete se nechat zastoupit advokátem.

Jak postupovat při registraci

Počítejte s tím, že na definitivní zápis ochranné známky si můžete počkat i půl roku, než úřad prozkoumá všechny důležité náležitosti a než uběhne čas pro případné námitky jiných stran. Je důležité vše si předem připravit. Zvolte si odpovídající typ ochranné známky a zvažte také rozsah, který by známka měla mít. Musíte být velmi konkrétní, jinak by vaše přihláška mohla být zamítnuta. Pak podejte přihlášku na patřičném formuláři. Pokud chcete zaregistrovat známku pro větší počet výrobků nebo se jedná o složitější případ, nechte se zastoupit advokátem. Právník vám pomůže zvolit to nejvýhodnější řešení. Pokud něco nebude v pořádku, úřad vás vyzve k opravě.

Po převzetí přihlášky budete mít přednost před každou osobou, která by chtěla přihlásit identickou nebo podobnou známku. Vaše přihláška bude zveřejněna ve Věstníku  a budou běžet tři měsíce, kdy jiné osoby mohu podat námitku. Pokud bez problémů uplyne tato doba, bude vaše známka zapsána do rejstříku a vy obdržíte osvědčení o zápisu.

Jaká práva má majitel ochranné známky

Stanete-li se majitelem ochranné známky, můžete jako jediný využívat tuto známku pro značení  svých produktů nebo služby. Lze také používat symbol Ⓡ, který je právě symbolem ochranné známky (registered). Vaši ochrannou známku nebo její obdobu nesmí bez vašeho souhlasu použít nikdo jiný. Pokud by se tak stalo, máte nárok na náhradu škody a soud může jiné osobě nařídit například stažení produktu z trhu. Vy naopak můžete s někým uzavřít licenční smlouvu o používání vaší ochranné známky. Zde si stanovujete podmínky a poplatky za použití. I licenční smlouva musí být zanesena do rejstříku ochranných známek.

Za porušení práv vlastníka ochranné známky následují tvrdé tresty, protože se jedná o trestný čin. Značku lze ochraňovat i v zahraničí podáním národních přihlášek v konkrétních státech nebo přihlášením ochranné známky EU či přihláškou mezinárodní ochranné známky. To, zda někdo vaši známku nelegálně použije, úřad nehlídá. Toto je již starostí každého majitele.

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Partneři

Máte zájem o propagaci vašeho odkazu v této sekci? Kontaktujte nás na inzerce@esmond.cz

Další zajímavé články